YELLOW ADDRESS TAPE SLP-1YLB SEIKO

YELLOW ADDRESS TAPE SLP-1YLB SEIKO